kstaraftar

Tahkim kurulunun bugünkü toplantısında Kayserispor’a verilen Seyircisiz oynama cezası 100 Bin TL para cezasına çevirldi.
Bu hafta Kayseri’de oynanması gereken Kayserispor-Karabükspor maçına taraftar alınacak.

Tahkim Kurulu kararında;

8. E.2012/226

Kayseri Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 25.10.2012 tarihli ve E. 2011-2012/242, K.2011-2012/269 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/226 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde yapıldığı ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep üzerine duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av. Sami Dinç katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Dosyaya sunulan saha olaylarının gerçekleştiği tribüne ilişkin görüntüleri içeren CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde, tribünde meydana gelen olayların dosyada mevcut ifadeler, adli soruşturma evrakları ve temsilci raporları da dikkate alındığında, bir grup taraftarın biletsiz olarak maçı izlemek isteyen seyircileri stada sokmayan güvenlik görevlilerine tepkisi üzerine başladığı; biletsiz seyircilerin stada sokulmamasının Kayseri Spor Kulübü’nün yükümlülüğü olduğu ve bu yükümlülüğü yerine getirmesi nedeniyle Kulübe izafe edilebilecek bir kusur bulunmadığı; olayların çıktığı tribündeki taraftarların önemli bir kısmının taşkınlık yapan seyircileri önlemek için gayret sarf ettiği; olaylara karışanlar hakkında 6222 sayılı Yasa kapsamında soruşturma başlatıldığı, Kayseri Spor Kulübü’nün soruşturma sırasında stad kamera kayıtlarını soruşturma merciine teslim ettiği ve bu sayede faillerin oldukça önemli bir kısmının kamera görüntülerinden tespit edildiği, bu suretle Kulübün faillerin tespitinde önemli bir katkısının olduğu hususları dikkate alınarak PFDK’ca Kayseri Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı FDT’nin 53/2 maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının oyçokluğu ile FDT’nin 53/3.maddesi uyarınca para cezası olarak düzeltilmesine, para cezasının miktarının 100.000.-TL olarak tayinine oyçokluğu ile (2012/238 K.);

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here