pfdk-kiyim

 

 

13. E.2014/33

Kayserispor Kulübü’nün PFDK’nın 30.01.2014 tarih ve E.2013-2014/597, K.2013-2014/670 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Kayserispor Kulübü’ne taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 51/3.maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına,

– PFDK’ca Kayserispor Kulübü’ne taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu ihlalin aynı sezon içerisinde 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 52/3.maddesi uyarınca 80.000.-TL para cezası verilmişse de; disiplin ihlalinin, FDT’nin 52/1. maddesinde yapılan mevzuat değişikliğinden sonra gerçekleşmiş 1. ihlal olması nedeniyle, FDT’nin 52/2.maddesi uyarınca netice cezanın 40.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına,

– PFDK’ca Kayserispor Kulübü futbolcusu Henrique Sereno Fonseca’ya, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 35/1-a ve 34/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası verilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda oyuncunun ihraç sonrası eyleminin de “şiddetli hareket” olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle neticeten verilen 4 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezasının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, (2014/37 K.);

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here